Hidroksi Propil Metil Selüloz Eter (HPMC)
Hidroksi Etil Metil Selüloz Eter (HEMC)
Modifiye Selüloz Eter
Hava Sürükleyici Ajan
Poliakrilamid
Nişasta Eter
Su itici
Priz Geciktirici
Süper Akışkanlaştırıcı
Priz Hızlandırıcı
Toz Köpük Kesici
Standart Epoksi Reçine
Düşük Vizkozite Epoksi Reçine
Solventli Epoksi Reçine
Reaktif İnceltici
Benzil alkol
1K &2K Akrilik reçineler
Poliester Poliol
Nem alıcılar
Katalizörler
İsosiyanatlar
Sikloalifatik Modifiye Amin
Alifatik Modifiye Amin
Poliamid Amin
Etoksile yağ alkolleri
Sitrik Asit
Pe Vakslar
Parafin Vakslar
Gilkol Eterler
DETA Dietilen Triamin
TETA Trietilen Tetraamin
AEP AminoEtilen Piperazin
IPDA
MXDA
PACM
Polieteramin
HPEG
VPEG
Metakrilat Çapraz Bağlayıcılar